Congress Chairman

Chiung-Chyi Shen

Vice- Chairman

Chih-Lung Lin

Chih-Ju Chang

Dueng-Yuan Hueng

Meng-Ting Wu

Secretary General

Meng-Yin Yang

Local Organizing Committee
 • Cheng-Hsing Kao
 • Henrich Cheng
 • Yung-Hsiao Chiang
 • Shiuh-Lin Huang
 • Ming-Chao Huang
 • Dar-Ming Lai
 • E-Jian Lee
 • Ming-Chien Kao
 • Wen-Cheng Huang
 • Da-Tong Ju
 • Chien-Min Lin
 • Chien-Min Chen
 • Kang Lu
 • Chao-Jan Wang
 • Jau-Ching Wu
 • Jian-Her Lin
 • Jui-Ming Sun
 • Chih-Hui Chang
 • Chin-Hong Chang
 • Shiu-Jau Chen
 • Se-Yi Chen
 • Der-Cherng Chen
 • Hsien-Dar Hsu
 • Fon-Yih Tsuang
 • Kuan-Yin Tseng
 • Hao-Yu Chuang
 • Yi-Chen Huang
 • Wei-Chuan Liao
 • Ming-Chen Tsai
 • Ann-Cheng Liu
 • Hsi-Kai Tsou
 • Shih-Huang Tai
 • Cheng-Shyuan Rau
 • Tzu-Yung Chen
 • Hung-Chen Wang
 • Wei-Yu Lee
 • Cheng-Di Chiu
 • Tsung-Hsi Tu
 • Fu-Ren Xiao
 • Cheng-Ta Hsieh
 • Po-Fan Chiu
 • Cheng-Hsin Cheng
 • Heng-Wei Liu
 • Yu-Jun Lin
International Committee

Japan

 • Nobuyuki Shimokawa
 • Junichi Mizuno
 • Phyo Kim
 • Kazutoshi Hida
 • Toshiyuki Takahashi
 • Toshihiro Takami
 • Kentaro Naito

Korea

 • Keun Su Kim
 • Seung Won Park
 • In Soo Kim
 • Jung Kil Lee
 • Chung Kee Chough
TAIWAN NEUROSURGICAL SPINE SOCIETY. All Rights Reserved.